Topsælgere

Fuglenet beskytter havens afgrøder mod at blive ødelagt af fugle.

Det er hurtigt og let at opsætte og nedtage fuglenet. Det er meget vigtigt, at nettet er ordentligt lukket langs kanten, ellers vil fuglene krybe under nettet.

Den specielle netstruktur gør, at fuglene ikke bliver fanget i nettet.