Topsælgere
Der findes mange midler til bekæmpelse af ukrudt, og det er også begrænset hvormange timer man har lyst til at bruge til at luge.