Topsælgere
Prima Færdig Bunddække®.

Med Prima Færdig Bunddække® kan du få jordbunden dækket hurtigt og nemt samtidig med, at du hindrer vækst af ukrudt.

Bliver et bart stykke jord ikke beplantet, overtager Moder Natur dette arbejde, og indenfor få dage vil den evige kamp mod ukrudtet starte.

Større flader i et anlæg vil med Prima Færdig Bunddække® samles til en helhed, samtidig med at et flot æstetisk udtryk opnås.

Prima Færdig Bunddække® har mange gode egenskaber:

- Hindrer vækst af ukrudt

- Bidrager til et flot æstetisk udtryk
- Samler større flader i en helhed

- Beskytter træer og buske.

- Fungerer som skjul og spisekammer for insekter og
smådyr
- Holder på jorden på skråninger, og hindrer dermed jorderosion ved skybrud

- Mindsker fordampning fra jorden

- Mindsker udvaskning af næringsstoffer